Szybka wycena

Odpowiemy w ciągu godziny

Czym jest patent?

Zastanawialiście się kiedyś, na jakiej podstawie firmy, szczególnie z branży nowoczesnych technologii, walczą przeciwko siebie przed sądem o zastosowane w swoich produktach rozwiązania? Dajmy na to firma X powieliła rozwiązanie firmy Y, w związku z czym ta druga, założyła swojemu naśladowcy sprawę o kopiowanie. Za stosowne regulacje w kwestiach autorstwa pomysłu odpowiada patent.

Czym jest patent? To nic innego jako wyłączne prawo udzielane na wynalazek. Mówiąc, że ktoś opatentował swój produkt lub pomysł, rozumiemy, że nabył prawo wyłączności do pomysłu na nie.

Jak udzielany jest patent?

Chcąc opatentować swój pomysł lub produkt, należy wykonać kilka kroków, które umożliwią realizację planu.

Pierwszym, w pełni naturalnym krokiem do uzyskania patentu, jest zgłoszenie chęci opatentowania produktu lub metody w urzędzie do spraw własności intelektualnej. W Polsce będzie to Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, poza granicami kraju, na terenie Starego Kontynentu, Europejski Urząd Patentowy.

Zgłoszenie powinno obejmować dokładny opis produktu lub pomysłu. Niezbędna jest instrukcja, która pozwoli specjaliście z danej dziedziny, poznać sytuację i ustosunkować się do niej. Opis musi być zatem wyczerpujący, przejrzysty, jasny i klarowny. Dobrze, jeśli w zgłoszeniu obecne są ilustracje, wykresy oraz inne materiały wizualne, pomocne w zrozumieniu wynalazku.

Poza dokładnym opisem, zgłoszenie powinno zawierać również zastrzeżenia patentowe. To właśnie w tym punkcie ustala się zakres dotyczący ochrony produktu bądź pomysłu.

Przy zgłaszaniu, często niezbędne są również tłumaczenia patentów. Ważne, by były maksymalnie wierne i w pełni oddawały istotne kwestie i problemy.

Co możemy opatentować?

Aby produkt mógł zostać opatentowany, niezbędne jest spełnienie kilku założeń. Przede wszystkim, wynalazek musi być nowy. Cóż to znaczy? Produkt bądź pomysł nie może stanowić części dostępnej dotychczas wiedzy, którą określa się „stanem techniki”.

Ponadto, wynalazek musi mieć poziom wynalazczy. Oznacza to, że nie jest on oczywisty dla specjalisty z danej branży. Wynalazek powinien charakteryzować się wyjątkowością, posiadać element zaskoczenia.

Ostatnia kwestia, dotycząca poziomu wynalazczego, stanowi źródło wielu dyskusji. Dlatego zamiast zastanawiać się czym jest to pojęcie, łatwiej zrozumieć, kiedy zgłoszenie nie spełnia powyższego kryterium. Otóż wynalazek nie posiada poziomu wynalazczego, jeśli specjalista z branży stwierdzi, że rozwiązanie nie wykracza poza postęp techniczny i jest następstwem stanu techniki. Zatem poziomu wynalazczego nie posiadają produkty różniące się np. rozmiarem od pierwowzoru czy będące fuzją kilku rozwiązań nieprowadzącą do zmiany pocztowych funkcji.