Szybka wycena

Odpowiemy w ciągu godziny

Czym się rożni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego?

Tłumacząc ważne dokumenty – urzędowe, sądowe, otrzymane od zagranicznych pracodawców - zmuszeni jesteśmy do skorzystania z pomocy tłumacza przysięgłego. Tytuł ten spowszedniał do tego stopnia, że rzadko kiedy zastanawiamy się co właściwie znaczy. Można pomyśleć, że tłumacz przysięgły to osoba, która dokonuje tłumaczeń pod przysięgą ważności, bierze za nie odpowiedzialność prawną. Czy tak właściwie jest? Czym różni się tłumaczenie przysięgłe od zwykłego - nieprzysięgłego, poza, rzecz jasna, ceną? Poniżej przedstawiamy różnice między tłumaczeniem zwykłym i przysięgłym.

Po tłumaczenia przysięgłe tylko do profesjonalisty?

Tłumaczenie zwykłe czyli nieprzysięgłe od tłumaczenia przysięgłego, przynajmniej merytorycznie, nie różni się absolutnie niczym. Zarówno w tłumaczeniu przysięgłym, jak i tłumaczeniu zwykłym chodzi o jak najdokładniejsze przełożenie dokumentów z jednego języka na drugi. Różnice między rodzajami tłumaczeń napotkamy dopiero w momencie, gdy mówimy o odpowiedzialności za wykonaną pracę.

Po tłumaczenia książek do zwykłego, po dokumenty do przysięgłego

Tłumaczenia zwykłego może dokonać każdy znający język obcy, nie musi być to nawet absolwent filologii. Taka osoba z powodzeniem może wykonywać swoją pracę tłumacząc na wymagany język np. książki, katalogi, instrukcje obsługi maszyn, narzędzi czy sprzętu RTV. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku dokumentów, które docelowo mają trafić np. do urzędu. Akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, dokumenty rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy, czy świadectwa np. pracy, aby nabrały właściwej formy wymagają pieczęci, którą dysponuje tłumacz przysięgły. Właśnie pieczęć odróżnia tłumacza przysięgłego od pozostałych osób tłumaczących w danym języku.

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły jest gotów przyjąć zobowiązanie do poniesienia ryzyka odpowiedzialności cywilnej za błędy, które mogą pojawić się w wykonanym tłumaczeniu. Jeśli klient tłumacza przysięgłego poniesie straty za niepoprawnie wykonaną pracę, może ubiegać się o odszkodowanie.

Tłumaczenia przysięgłe ZAWSZE na papierze

Tłumaczenia zwykłe od tłumaczeń przysięgłych, poza wspomnianą wyżej pieczęcią, odróżnia również forma. Tłumaczenie uwierzytelnione zawsze mają postać papierową. Na stronach tłumaczenia przysięgłego dostrzeżemy okrągły stepel zawierający imię i nazwisko tłumacza, wskazanie języka w zakresie którego ma uprawnienia oraz pozycję tłumacza na liście tłumaczy przysięgłych.

Tłumaczenia przysięgłe są droższe

Czy to wszystko? Nie do końca. Ostatnią różnicą pozostaje cena. W związku z odpowiedzialnością jaką ponoszą tłumacze przysięgli, należy liczyć się z wyższą stawką za wykonany przekład, niż w przypadku tłumaczy zwykłych.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która używając specjalnej pieczęci poświadcza o poprawności dokonanego przekładu. Aby otrzymać stosowną pieczęć, a tym samym móc dokonywać tłumaczeń uwierzytelnionych, należy:

  • posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich UE, EFTA,
  • znać język polski,
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie być karanym za umyślne przestępstwa,
  • ukończyć studia wyższe zdobywając tytuł magistra,
  • złożyć z wynikiem pozytywnym „egzamin na tłumacza przysięgłego”.

Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe?

Pracy tłumacza przysięgłego wymagają dokumenty, które posiadają moc prawną i mają tę moc zachować po dokonaniu przekładu. Są to zatem pisma potwierdzające zatrudnienie, papiery samochodowe niezbędne przy rejestracji pojazdu w kraju, zaświadczenia dotyczące stanu cywilnego i danych osobowych, dokumenty prawne. Bez tłumaczenia uwierzytelnionego nie obejdziemy się również w momencie składania obcojęzycznych dokumentów w bankach i innych instytucjach finansowych.

A kiedy wystarczy tłumaczenie zwykłe?

We wszystkich innych sytuacjach, czyli takich gdy przetłumaczony dokument będzie używany poza instytucją państwową, nie ma potrzeby korzystania z pomocy tłumacza przysięgłego. Wystarczy wówczas rzetelny i doświadczony tłumacz zwykły, który będzie równie skuteczny, a ponadto zauważalnie tańszy.

Potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego lub zwykłego?

Chcesz przetłumaczyć instrukcję obsługi do sprzętu, który dostałeś od znajomego zza granicy? A może potrzebujesz przełożyć na język polski pismo urzędowe?

Skontaktuj się z nami!