Szybka wycena

Odpowiemy w ciągu godziny

Najpopularniejsze wpisy

Czym jest i ile Kosztuje Patent?

Zastanawialiście się kiedyś, na jakiej podstawie firmy, szczególnie z branży nowoczesnych technologii, walczą przeciwko siebie przed sądem o zastosowane w swoich produktach rozwiązania? Dajmy na to firma X powieliła rozwiązanie firmy Y, w związku z czym ta druga, założyła swojemu naśladowcy sprawę o kopiowanie. Za stosowne regulacje w kwestiach autorstwa pomysłu odpowiada patent.

Czym jest patent? To nic innego jako wyłączne prawo udzielane na wynalazek. Mówiąc, że ktoś opatentował swój produkt lub pomysł, rozumiemy, że nabył prawo wyłączności do pomysłu na nie.

Czym jest i ile kosztuje patent?

Jak udzielany jest patent?

Chcąc opatentować swój pomysł lub produkt, należy wykonać kilka kroków, które umożliwią realizację planu. Pierwszym, w pełni naturalnym krokiem do uzyskania patentu, jest zgłoszenie chęci opatentowania produktu lub metody w urzędzie do spraw własności intelektualnej. W Polsce będzie to Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, poza granicami kraju, na terenie Starego Kontynentu, Europejski Urząd Patentowy.


Potrzebujesz profesjonalnego tłumacza? Skontaktuj się z nami!


Zgłoszenie powinno obejmować dokładny opis produktu lub pomysłu. Niezbędna jest instrukcja, która pozwoli specjaliście z danej dziedziny, poznać sytuację i ustosunkować się do niej. Opis musi być zatem wyczerpujący, przejrzysty, jasny i klarowny. Dobrze, jeśli w zgłoszeniu obecne są ilustracje, wykresy oraz inne materiały wizualne, pomocne w zrozumieniu wynalazku.

Poza dokładnym opisem, zgłoszenie powinno zawierać również zastrzeżenia patentowe. To właśnie w tym punkcie ustala się zakres dotyczący ochrony produktu bądź pomysłu.

Przy zgłaszaniu, często niezbędne są również tłumaczenia patentów. Ważne, by były maksymalnie wierne i w pełni oddawały istotne kwestie i problemy.

Co możemy opatentować?

Aby produkt mógł zostać opatentowany, niezbędne jest spełnienie kilku założeń. Przede wszystkim, wynalazek musi być nowy. Cóż to znaczy? Produkt bądź pomysł nie może stanowić części dostępnej dotychczas wiedzy, którą określa się „stanem techniki”.

Ponadto, wynalazek musi mieć poziom wynalazczy. Oznacza to, że nie jest on oczywisty dla specjalisty z danej branży. Wynalazek powinien charakteryzować się wyjątkowością, posiadać element zaskoczenia.

Ostatnia kwestia, dotycząca poziomu wynalazczego, stanowi źródło wielu dyskusji. Dlatego zamiast zastanawiać się czym jest to pojęcie, łatwiej zrozumieć, kiedy zgłoszenie nie spełnia powyższego kryterium. Otóż wynalazek nie posiada poziomu wynalazczego, jeśli specjalista z branży stwierdzi, że rozwiązanie nie wykracza poza postęp techniczny i jest następstwem stanu techniki. Zatem poziomu wynalazczego nie posiadają produkty różniące się np. rozmiarem od pierwowzoru czy będące fuzją kilku rozwiązań nieprowadzącą do zmiany pocztowych funkcji.

Ile kosztuje patent

Według Europejskiego Urzędu Patentowego, w roku 2014 nasz kraj zanotował największy wzrost zgłaszanych patentów w porównaniu do roku ubiegłego. Wynik 22 proc. na plusie, w odniesieniu do 1,2 proc. dla całego EPO, robi wrażenie. Polacy zgłosili 701 patentów w 2014 roku, gdzie rok wcześniej było ich tylko 574. Jednak wartości te nie są oszałamiające. Wystarczy spojrzeć na inne kraje, by zobaczyć, że u nas procentowy wzrost faktycznie jest ogromny, jednak same liczby nie robią wrażenia. W Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku zgłoszono 64 tysiące wniosków. Czy jest to wynikiem zbyt wysokich cen za zgłoszenie? Przyjrzyjmy się, jaką kwotą należy dysponować, by zgłosić patent w naszym kraju.

Okazuje się, koszty uzyskania patentu w naszym kraju są jednymi z najniższych. Nie oznacza to jednak, że dla każdego są do „przełknięcia”. Opłacalność uzyskania praw wyłącznych na produkt lub metodę jest zależna od rodzaju wynalazku oraz tego, czy wkład się zwróci.

550 zł – cena za zgłoszenie patentu

Pierwsze złotówki, które przyjdzie nam wyłożyć, pójdą do kieszeni rzecznika patentowego. Opłata wynosząca od kilkuset, nawet do kilku tysięcy, odpowiada za poprawne sformułowanie zgłoszenia. W cenę wliczone są między innymi tłumaczenia patentów, sprawdzenie tzw. czystości patentowej czy sporządzanie dokładnego opisu. Pomoc rzeczników patentowych jest szczególnie istotna w przypadku wynalazków podobnych do innych – specjaliści potrafią ocenić prawdopodobieństwo odrzucenia, bądź przyjęcia, zgłoszenia. Oczywiście nie za darmo.

Kolejne wydatki, z jakimi musimy się liczyć wynoszą 550 zł. Taką kwotę przyjdzie nam zapłacić w Urzędzie Patentowym w trakcie zgłaszania wynalazku – jest to tak zwana opłata za zgłoszenie. Trzeba mieć świadomość, że dokonując wpłaty, a tym samym zgłaszając pomysł lub produkt, nie otrzymujemy gwarancji pomyślnego zakończenia sprawy. Można powiedzieć, że to jedynie opłata za rozpoczęcie procedury.

Ile za ochronę patentu?

W momencie zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym otrzymujemy pierwszeństwo do niego, otrzymując bezpłatną ochronę, aż do momentu rozpatrzenia sprawy. Po 1,5 – 2,5 roku (tyle zazwyczaj trwa rozpatrzenie) otrzymujemy patent, jednak tracimy wspomnianą wcześniej ochronę. Ta jest dodatkowo płatna. Za pierwsze trzy lata jej koszt wynosi 480 zł, kolejny rok to 450 zł, zaś każdy następny jest coraz droższy, wynosząc np. za 10 rok 650 zł, za 20 rok aż 1550 zł. Sumując, 20 lat ochrony w Polsce to koszt 14630 zł.

Czy są to wysokie koszty? Wszystko zależy od komercyjności wynalazku. Może się bowiem okazać, że powyższe kilkadziesiąt tysięcy to zaledwie niewielki procent tego, co można zarobić na wyjątkowym pomyśle.Więcej na naszym blogu

Tłumaczenie filmów – jak się to robi?

Tłumaczenie filmów odbiega od klasycznego przekładu słowa pisanego. Praca z materiałem audiowizualnym wymaga od tłumacza stosowania różnych technik przekładu. Kłopotliwe może też okazać się tłumaczenie używanego przez [...]

Więcej

3 Najgorzej Przetłumaczone Tytuły Filmów

"Wirujący seks" czy "Szklana pułapka" to doskonałe przykłady polskich tłumaczeń tytułów filmów, które nijak mają się do zagranicznych. Skąd bierze się taka rozbieżność między oryginałem, a polskim przekładem? Czyżby do [...]

Więcej

Kiedy potrzebny jest tłumacz przysięgły języka ukraińskiego?

Obywatele Ukrainy stanowią aktualnie najliczniejszą grupę obcokrajowców w Polsce. Jak wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców po I kwartale 2021 r. ważne dokumenty pobytowe posiadało ponad 261 tys. obywateli tego kraju. [...]

Więcej

Profesjonalne Artykuły Medyczne, Synergia Medycyny, Dziennikarstwa i Lingwistyki

Tworzenie tekstów z zakresu jakiejkolwiek dziedziny, także medycyny, wymaga przede wszystkim określenia autora i odbiorcy treści oraz celu samego tworzenia. Jednak równie ważne jest to, jaką formę przyjmie dana [...]

Więcej

Najczęściej Używane Języki Świata

Jeśli by spróbować określić liczbę języków, którymi posługuje się dziś ludność na całym świecie, zapewne znalazłaby się ona w przedziale od 6 do 7 tysięcy. Wśród tak wielu różnych mów, istnieje kilka takich, których [...]

Więcej

Tłumacz Ustny – Sprawdź, Jaki Powinien Być!

Choć wiele osób kojarzy pracę tłumacza z mozolnym przekładem książek i artykułów, to w praktyce ma ona różne oblicza. Najbardziej doświadczeni tłumacze wykorzystują swoje umiejętności, oferując tłumaczenia [...]

Więcej