Błędy w tłumaczeniu - najczęstsze błędy tłumaczeniowe | Centrum Tłumaczeń

Szybka wycena

Odpowiemy w ciągu godziny

Najpopularniejsze wpisy

Błędy w tłumaczeniu - najczęstsze błędy tłumaczeniowe

Podobno nie ma ludzi nieomylnych. Zatem popełnianie błędów jest rzeczą ludzką, powszechną i jak najbardziej naturalną. Naturalna jest także chęć dążenia do doskonałości i nieustanna praca nad jakością realizowanych zadań.

Błędy i uchybienia dotykają absolutnie wszystkich dziedzin życia, także zawodowego. Pomyłki nie omijają zatem i osób zajmujących się tłumaczeniem, niezależnie od ich doświadczenia, kompetencji i stopnia zaawansowania w poznaniu zasad unikania błędów w przekładzie.  

Błędy tłumaczeniowe - uniwersalne

Z pewnością istnieją błędy tłumaczeniowe, które są powszechne dla większości języków obcych, dotykające także osoby zaawansowane w umiejętnościach językowych. Można do nich zaliczyć głównie:

  1. Barbaryzmy, czyli wyrazy, wyrażenia bądź całe konstrukcje przeniesione z języka obcego, zwroty obcojęzyczne niewłaściwe danemu językowi, nie mające odzwierciedlenia w języku docelowym.
  2. Błędy składniowe, inaczej solecyzmy.
  3. Pleonazmy, czyli wyrażenia składające się z wyrazów to samo lub prawie to samo znaczących.
  4. Błędy stylistyczne.

Potrzebujesz profesjonalnego tłumacza? Skontaktuj się z nami!


Błędy w tłumaczeniu na język angielski

Inną kategorią są błędy w tłumaczeniach właściwe dla konkretnego języka obcego, np. tłumaczenia na angielski. Najczęstsze z nich to: 

  1. Niewłaściwe stosowanie separatorów – w języku angielskim przecinek oddziela tysiące, a kropka ułamki. W języku polskim jest natomiast odwrotnie, co może rodzić problemy we właściwym zapisie liczb w tekście.
  2. Pomijanie zaimków osobowych – w języku polskim użycie właściwej formy czasownika pozwala określić, do której osoby się odnosi. W języku angielskim konieczne jest użycie zaimków osobowych, ze względu na mniejszą fleksyjność tego języka.
  3. Unikanie trybu rozkazującego – język angielski często posługuje się trybem rozkazującym, który w języku polskim może wydawać się, w zależności od kontekstu, formą niegrzeczną lub pozbawioną szacunku do adresata. Należałoby zatem przyjąć, że tryb rozkazujący w języku angielskim jest odpowiedzią na polską formę bezosobową wypowiedzi.
  4. Mylenie słów podobnie brzmiących lub bliskich znaczeniowo.
  5. Umiejscowienie międzynarodowych skrótów walutowych w tekście – w języku angielskim skróty typu USD, PLN, EUR powinny się znaleźć przed liczbą, natomiast w języku polskim za liczbą.

Do wymienionych powyżej błędów tłumaczeniowych należałoby dołączyć długą listę najbardziej powszechnych błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i składniowych. Jednak mnogość publikacji i opracowań w tym zakresie, doskonale wyjaśnia zawiłości rozpoznawania i unikania problemów w tej kwestii.

Błędy w tłumaczeniu a dążenie do doskonałości        

Wysoka jakość przekładów językowych jest efektem nieustannej pracy tłumacza. Niezależnie od posiadanych w danym momencie umiejętności językowych, działania ukierunkowane na unikanie błędów w tłumaczeniu stanowią długotrwały proces, oparty na nieustannych ćwiczeniach i szerokim spojrzeniu na cały przebieg translacji. Więcej na naszym blogu

Czy warto zatrudniać tłumacza do firmy?

17.05.2019

Coraz więcej polskich firm działa na rynku europejskim, gdzie obowiązującym językiem, używanym przez różne państwa, jest angielskim. Chcąc sprostać powyższym wymaganiom, często niezbędne jest skorzystanie z usług profesjonalnego [...]

Więcej

Poznaj różnice między tłumaczeniami konsekutywnymi a symultanicznymi

04.07.2019

Myśląc o tłumaczeniach, najczęściej rozróżnia się ich wersję ustną oraz pisemną. Tymczasem taki podział zupełnie nie wyczerpuje typów przekładów z języka obcego. Tłumaczenia ustne mogą występować w wersji [...]

Więcej

Dobry tłumacz, czyli jaki?

26.08.2019

Tłumaczenie (zwykłe, specjalistyczne, czy też przysięgłe) z całą pewnością można zaliczyć do prac trudnych i wysoce odpowiedzialnych. Nie każdy może i raczej nie każdy powinien zajmować się tłumaczeniem.Tutaj doskonała, [...]

Więcej

Jak wygląda zawód tłumacza?

26.08.2019

Wydawać by się mogło, że w czasach, gdy prawie każdy zna dwa lub więcej języków obcych, zawód tłumacza jest niepotrzebny. Rzeczywiście, rynek pracy dla profesjonalnych tłumaczy zmalał, jednak nie oznacza to, że zniknął. Eksperci od [...]

Więcej

PROFESJONALNE ARTYKUŁY MEDYCZNE SYNERGIA MEDYCYNY, DZIENNIKARSTWA I LINGWISTYKI

17.05.2019

Tworzenie tekstów z zakresu jakiejkolwiek dziedziny, także medycyny, wymaga przede wszystkim określenia autora i odbiorcy treści oraz celu samego tworzenia. Jednak równie ważne jest to, jaką formę przyjmie dana [...]

Więcej

Znajomość języka rosyjskiego mile widziana

17.05.2019

Opanowanie przynajmniej jednego języka obcego to w dzisiejszych czasach konieczny wymóg. Bez znajomości angielskiego trudne jest nie tylko znalezienie pracę, ale wręcz normalne funkcjonowanie. Naleciałości językowe, nazwy firm i [...]

Więcej