Błędy w Tłumaczeniu - Najczęstsze Błędy Tłumaczeniowe | Centrum Tłumaczeń

Szybka wycena

Odpowiemy w ciągu godziny

Najpopularniejsze wpisy

Błędy w Tłumaczeniu - Najczęstsze Błędy Tłumaczeniowe

Podobno nie ma ludzi nieomylnych. Zatem popełnianie błędów jest rzeczą ludzką, powszechną i jak najbardziej naturalną. Naturalna jest także chęć dążenia do doskonałości i nieustanna praca nad jakością realizowanych zadań.

Błędy i uchybienia dotykają absolutnie wszystkich dziedzin życia, także zawodowego. Pomyłki nie omijają zatem i osób zajmujących się tłumaczeniem, niezależnie od ich doświadczenia, kompetencji i stopnia zaawansowania w poznaniu zasad unikania błędów w przekładzie.  

Błędy tłumaczeniowe - uniwersalne

Z pewnością istnieją błędy tłumaczeniowe, które są powszechne dla większości języków obcych, dotykające także osoby zaawansowane w umiejętnościach językowych. Można do nich zaliczyć głównie:

  1. Barbaryzmy, czyli wyrazy, wyrażenia bądź całe konstrukcje przeniesione z języka obcego, zwroty obcojęzyczne niewłaściwe danemu językowi, nie mające odzwierciedlenia w języku docelowym.
  2. Błędy składniowe, inaczej solecyzmy.
  3. Pleonazmy, czyli wyrażenia składające się z wyrazów to samo lub prawie to samo znaczących.
  4. Błędy stylistyczne.

Potrzebujesz profesjonalnego tłumacza? Skontaktuj się z nami!


Błędy w tłumaczeniu na język angielski

Inną kategorią są błędy w tłumaczeniach właściwe dla konkretnego języka obcego, np. tłumaczenia na angielski. Najczęstsze z nich to: 

  1. Niewłaściwe stosowanie separatorów – w języku angielskim przecinek oddziela tysiące, a kropka ułamki. W języku polskim jest natomiast odwrotnie, co może rodzić problemy we właściwym zapisie liczb w tekście.
  2. Pomijanie zaimków osobowych – w języku polskim użycie właściwej formy czasownika pozwala określić, do której osoby się odnosi. W języku angielskim konieczne jest użycie zaimków osobowych, ze względu na mniejszą fleksyjność tego języka.
  3. Unikanie trybu rozkazującego – język angielski często posługuje się trybem rozkazującym, który w języku polskim może wydawać się, w zależności od kontekstu, formą niegrzeczną lub pozbawioną szacunku do adresata. Należałoby zatem przyjąć, że tryb rozkazujący w języku angielskim jest odpowiedzią na polską formę bezosobową wypowiedzi.
  4. Mylenie słów podobnie brzmiących lub bliskich znaczeniowo.
  5. Umiejscowienie międzynarodowych skrótów walutowych w tekście – w języku angielskim skróty typu USD, PLN, EUR powinny się znaleźć przed liczbą, natomiast w języku polskim za liczbą.

Do wymienionych powyżej błędów tłumaczeniowych należałoby dołączyć długą listę najbardziej powszechnych błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i składniowych. Jednak mnogość publikacji i opracowań w tym zakresie, doskonale wyjaśnia zawiłości rozpoznawania i unikania problemów w tej kwestii.

Błędy w tłumaczeniu a dążenie do doskonałości        

Wysoka jakość przekładów językowych jest efektem nieustannej pracy tłumacza. Niezależnie od posiadanych w danym momencie umiejętności językowych, działania ukierunkowane na unikanie błędów w tłumaczeniu stanowią długotrwały proces, oparty na nieustannych ćwiczeniach i szerokim spojrzeniu na cały przebieg translacji. Więcej na naszym blogu

Profesjonalne Artykuły Medyczne, Synergia Medycyny, Dziennikarstwa i Lingwistyki

31.03.2021

Tworzenie tekstów z zakresu jakiejkolwiek dziedziny, także medycyny, wymaga przede wszystkim określenia autora i odbiorcy treści oraz celu samego tworzenia. Jednak równie ważne jest to, jaką formę przyjmie dana [...]

Więcej

Certyfikat Rezydencji Podatkowej – Sprawdź, Kiedy Potrzebujesz jego Tłumaczenie Przysięgłe!

31.03.2021

Zarówno osoby fizyczne, jak i firmy mogą występować o certyfikat rezydencji podatkowej. Kiedy ten dokument jest potrzebny? Dlaczego tłumaczenia przysięgłe certyfikatów są niezbędne? Odpowiadamy na najczęściej zadawane [...]

Więcej

Ślub cywilny a tłumacz przysięgły – jak przebiega taka uroczystość?

01.04.2021

Zawarcie związku małżeńskiego między osobami różnych narodowości oznacza konieczność przetłumaczenia dokumentów przed złożeniem ich w urzędzie stanu cywilnego. Również podczas samej uroczystości niezbędna [...]

Więcej

Jak Wygląda Podpisywanie Tłumaczeń Przysięgłych Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym?

01.04.2021

Załatwianie spraw przez internet jest wygodne, a ponadto pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Jeszcze do niedawna zawieranie umów, załatwianie spraw urzędowych czy odbieranie tłumaczeń przysięgłych przez internet nie było możliwe, [...]

Więcej

Tłumaczenia dla Firm. O czym należy Pamiętać?

01.04.2021

Kompleksowa obsługa w zakresie realizacji tłumaczeń dla firm, niezależnie czy są to międzynarodowe korporacje czy też mikroprzedsiębiorstwa, zdecydowanie różni się od tłumaczeń przygotowywanych na zlecenie klienta [...]

Więcej

Tłumaczenie Filmów - Jak się to Robi?

01.04.2021

Tłumaczenie filmów nie jest zajęciem prostym i znacznie odbiega od klasycznego przekładu słowa pisanego. Praca z materiałem audiowizualnym wymaga od tłumacza stosowania różnych technik przekładu. Kłopotem może być używanie przez [...]

Więcej