Błędy w tłumaczeniu - najczęstsze błędy tłumaczeniowe | Centrum Tłumaczeń

Szybka wycena

Odpowiemy w ciągu godziny

Najpopularniejsze wpisy

Błędy w tłumaczeniu - najczęstsze błędy tłumaczeniowe

Podobno nie ma ludzi nieomylnych. Zatem popełnianie błędów jest rzeczą ludzką, powszechną i jak najbardziej naturalną. Naturalna jest także chęć dążenia do doskonałości i nieustanna praca nad jakością realizowanych zadań.

Błędy i uchybienia dotykają absolutnie wszystkich dziedzin życia, także zawodowego. Pomyłki nie omijają zatem i osób zajmujących się tłumaczeniem, niezależnie od ich doświadczenia, kompetencji i stopnia zaawansowania w poznaniu zasad unikania błędów w przekładzie.  

Błędy tłumaczeniowe - uniwersalne

Z pewnością istnieją błędy tłumaczeniowe, które są powszechne dla większości języków obcych, dotykające także osoby zaawansowane w umiejętnościach językowych. Można do nich zaliczyć głównie:

  1. Barbaryzmy, czyli wyrazy, wyrażenia bądź całe konstrukcje przeniesione z języka obcego, zwroty obcojęzyczne niewłaściwe danemu językowi, nie mające odzwierciedlenia w języku docelowym.
  2. Błędy składniowe, inaczej solecyzmy.
  3. Pleonazmy, czyli wyrażenia składające się z wyrazów to samo lub prawie to samo znaczących.
  4. Błędy stylistyczne.

Potrzebujesz profesjonalnego tłumacza? Skontaktuj się z nami!


Błędy w tłumaczeniu na język angielski

Inną kategorią są błędy w tłumaczeniach właściwe dla konkretnego języka obcego, np. tłumaczenia na angielski. Najczęstsze z nich to: 

  1. Niewłaściwe stosowanie separatorów – w języku angielskim przecinek oddziela tysiące, a kropka ułamki. W języku polskim jest natomiast odwrotnie, co może rodzić problemy we właściwym zapisie liczb w tekście.
  2. Pomijanie zaimków osobowych – w języku polskim użycie właściwej formy czasownika pozwala określić, do której osoby się odnosi. W języku angielskim konieczne jest użycie zaimków osobowych, ze względu na mniejszą fleksyjność tego języka.
  3. Unikanie trybu rozkazującego – język angielski często posługuje się trybem rozkazującym, który w języku polskim może wydawać się, w zależności od kontekstu, formą niegrzeczną lub pozbawioną szacunku do adresata. Należałoby zatem przyjąć, że tryb rozkazujący w języku angielskim jest odpowiedzią na polską formę bezosobową wypowiedzi.
  4. Mylenie słów podobnie brzmiących lub bliskich znaczeniowo.
  5. Umiejscowienie międzynarodowych skrótów walutowych w tekście – w języku angielskim skróty typu USD, PLN, EUR powinny się znaleźć przed liczbą, natomiast w języku polskim za liczbą.

Do wymienionych powyżej błędów tłumaczeniowych należałoby dołączyć długą listę najbardziej powszechnych błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i składniowych. Jednak mnogość publikacji i opracowań w tym zakresie, doskonale wyjaśnia zawiłości rozpoznawania i unikania problemów w tej kwestii.

Błędy w tłumaczeniu a dążenie do doskonałości        

Wysoka jakość przekładów językowych jest efektem nieustannej pracy tłumacza. Niezależnie od posiadanych w danym momencie umiejętności językowych, działania ukierunkowane na unikanie błędów w tłumaczeniu stanowią długotrwały proces, oparty na nieustannych ćwiczeniach i szerokim spojrzeniu na cały przebieg translacji. Więcej na naszym blogu

Dlaczego wybor profesjonalnego biura tłumaczeń to dobra decyzja?

31.12.2019

Tanio, choć niepewnie czy skutecznie i profesjonalnie, lecz nieco drożej? Tego typu dylematy czekają na każdego, kto w przyszłości będzie chciał skorzystać z pomocy biura tłumaczeń. W pierwszym przypadku drogi są dwie, albo podejmiemy [...]

Więcej

Przekład, tłumaczenie i lokalizacja – poznaj różnicę

09.10.2019

Bardzo często spotkać można się z określeniami: „przekład" i „tłumaczenie". Niekiedy dochodzi do nich również „lokalizacja". Wszystkie te pojęcia niezaprzeczalnie związane są z usługami lingwistycznymi. [...]

Więcej

Europejski Dzień Językow

09.11.2015

Istnieje sporo różnych świąt, o których wielu z nas może nie wiedzieć bądź zwyczajnie nie pamiętać. Jednym z nich jest Europejski Dzień Języków, obchodzony 26 września. Święto to powstało z inicjatywy Rady Europy – [...]

Więcej

Tłumacz ustny – sprawdź, jaki powinien być!

06.04.2020

Choć wiele osób kojarzy pracę tłumacza z mozolnym przekładem książek i artykułów, to w praktyce ma ona różne oblicza. Najbardziej doświadczeni tłumacze wykorzystują swoje umiejętności, oferując tłumaczenia [...]

Więcej

CZY TŁUMACZENIE TEKSTOW MOŻE CIESZYĆ?

01.02.2016

Tłumaczenie to proces opracowania tekstu w języku innym niż oryginał, to często jego wyjaśnianie, świadome i metodyczne jego interpretowanie z uwzględnieniem między innymi kontekstu kulturowego, różnic systemowych obu [...]

Więcej

Na czym polega tłumaczenie marketingowe?

15.10.2020

Tłumacze mają styczność z różnymi tekstami, w tym marketingowymi. Tłumaczenia marketingowe są specyficzne. Mimo że nie są to teksty nasycone specjalistycznym słownictwem, to ich charakter wymaga od tłumacza jednocześnie [...]

Więcej