Szybka wycena

Odpowiemy w ciągu godziny

Bezpieczeństwo

Posiadamy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego, które zgodnie z uregulowaniami Ustawy o ochronie informacji niejawnych upoważnia nas do tłumaczenia dokumentów zawierających tajemnicę służbową i państwową.

Do kwestii bezpieczeństwa podchodzimy bardzo poważnie.

Wiemy, że pojęcie bezpieczeństwa należy rozumieć szeroko - od zapewnienia bezpieczeństwa dokumentów, poprzez zabezpieczenie efektu pracy tłumacza aż po odpowiedzialność cywilną kontraktową.

Z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych (publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.), wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzone przez Klienta są traktowane jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem osób współpracujących z Centrum Tlumaczen na podstawie odrębnych umów.