Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego – na czym polega? | Centrum Tłumaczeń

Szybka wycena

Odpowiemy w ciągu godziny

Najpopularniejsze wpisy

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego – na czym polega?

Zawód tłumacza to bardzo trudna profesja, która wymaga licznych lat nauki, ciągłej praktyki oraz wielu rozmaitych umiejętności. Nie tylko tych związanych bezpośrednio ze znajomością języka obcego. Każdy język ciągle też się zmienia. Dlatego profesjonalny tłumacz zawsze musi być na bieżąco. Czy jednak tłumaczowi wolno popełnić błąd? Kwestia ta wygląda nieco inaczej w przypadku tłumaczenia przysięgłego niż przy standardowych tłumaczeniach i przekładach. Czym jest więc tłumaczenie przysięgłe i jakie są jego najważniejsze kwestie? Co oznacza odpowiedzialność tłumacza przysięgłego? I jakie konsekwencje grożą za złe tłumaczenie? Oto odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z tłumaczeniem przysięgłym!

Mężczyzna podpisujący umowę

Jak wygląda kwestia odpowiedzialności tłumacza przysięgłego?

Na wstępie warto zaznaczyć, że wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego znacznie różni się od pracy osób, które na co dzień zajmują się zwykłymi tłumaczeniami. Inne też formalności muszą spełniać osoby zajmujące się tłumaczeniami przysięgłymi. Kim jest więc tłumacz przysięgły? Jest to specjalista, który należy do grupy zawodów zaufania publicznego, posiadający odpowiednio poświadczone umiejętności. Nie wystarczy biegle posługiwać się językiem obcym i mieć doświadczenie w tłumaczeniach. Tłumacz przysięgły musi spełnić pewne formalne wymogi (chociażby posiadać wyższe wykształcenie). Do wykonywania tego zawodu potrzebny jest również pozytywnie zdany egzamin na tłumacza przysięgłego, który przeprowadzany jest przez Państwową Komisję Egzaminacyjną. Kandydat na tłumacza przysięgłego, po pozytywnie zdanym egzaminie, musi złożyć ślubowanie dotyczące odpowiedzialności jego pracy. Następnie zostaje on wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, a swoje kwalifikacje potwierdza odpowiednią pieczęcią.

Tłumacz przysięgły w swojej pracy zajmuje się przekładem ważnych dokumentów osobistych, publicznych i urzędowych. Przeważnie korzysta się z jego usług, gdy potrzebne są tłumaczenia świadectw, aktów, testamentów czy faktur. Często też zajmuje się tłumaczeniem pism urzędowych i procesowych o charakterze państwowym. To przeciwieństwo zwykłych tłumaczy, których zadaniem jest przekład książek, artykułów czy innych tekstów o nieformalnym charakterze.

Zawód tłumacza przysięgłego wiąże się nierozerwalnie z odpowiedzialnością wobec wykonywanej pracy. Oznacza to, że złe tłumaczenie przysięgłe prowadzi do konsekwencji. Co ważne, odpowiedzialność zawodowa dotyczy nie tylko popełnienia błędów w przekładach przysięgłych, ale też w ogóle niewykonania tłumaczenia! Pieczęć tłumacza przysięgłego, która posiada imię i nazwisko tłumaczącego, jest poświadczeniem, że tłumacz ręczy za rzetelne i prawdziwe tłumaczenie, a za błąd grozi mu odpowiedzialność cywilna. Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego oznacza w praktyce, że tłumaczowi grożą pewne poważne kary. Jest to więc nie tylko trudny zawód z perspektywy umiejętności, ale również profesja wymagająca precyzji, skupienia i uważności.

Młotek sędziowski

Co grozi tłumaczowi przysięgłemu za złe tłumaczenie?

Złe tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego może nieść za sobą różne konsekwencje. Najłagodniejszą formą jest oczywiście upomnienie, nieco poważniejsza jest nagana. Te przykre konsekwencje nieodpowiedniego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez tłumacza przysięgłego. Odnotowywane są w aktach, jednak nie są one upubliczniane. Dzięki temu tłumacz przysięgły z naganą lub upomnieniem może nadal wykonywać swój zawód. Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego może wiązać się także z konsekwencjami w postaci kary pieniężnej. W niektórych przypadkach tłumacz może zostać pozbawiony prawa do wykonywania zawodu na okres od 3 miesięcy do roku. Najwyższą jednak karą jest całkowite pozbawienie opcji wykonywania zawodu – wówczas trzeba zdawać egzamin na tłumacza przysięgłego od nowa. Jednak w takim przypadku, prawo do wykonywania zawodu nabywa się z upływem 2 lat od pozytywnego zdania egzaminu. 

Konkretne konsekwencje zależą więc od charakteru pomyłki tłumacza, ale też od jego intencji. Dlatego, aby określić rangę niedociągnięć ze strony tłumacza, specjalna Komisja Odpowiedzialności Zawodowej, wszczyna odpowiednie postępowanie. Oczywiście tłumacz przysięgły może też odwołać się od decyzji, a więc i uniknąć przykrych konsekwencji popełnienia błędu. 

Praca tłumacza przysięgłego obarczona jest dużą odpowiedzialnością. Osoby, które muszą korzystać z tłumaczeń przysięgłych, mogą mieć jednak pewność, że tłumacze przysięgli dokonują jak największych starań, aby bez błędu wykonać swoją pracę. Oddając się w profesjonalne ręce, otrzymujesz najlepsze efekty!Więcej na naszym blogu

Znajomość języka rosyjskiego mile widziana

17.05.2019

Opanowanie przynajmniej jednego języka obcego to w dzisiejszych czasach konieczny wymóg. Bez znajomości angielskiego trudne jest nie tylko znalezienie pracę, ale wręcz normalne funkcjonowanie. Naleciałości językowe, nazwy firm i [...]

Więcej

Tłumaczenie filmów - jak się to robi?

21.05.2020

Tłumaczenie filmów nie jest zajęciem prostym i znacznie odbiega od klasycznego przekładu słowa pisanego. Praca z materiałem audiowizualnym wymaga od tłumacza stosowania różnych technik przekładu. Kłopotem może być używanie przez [...]

Więcej

Jak wygląda zawód tłumacza?

26.08.2019

Wydawać by się mogło, że w czasach, gdy prawie każdy zna dwa lub więcej języków obcych, zawód tłumacza jest niepotrzebny. Rzeczywiście, rynek pracy dla profesjonalnych tłumaczy zmalał, jednak nie oznacza to, że zniknął. Eksperci od [...]

Więcej

Europejski Dzień Językow

09.11.2015

Istnieje sporo różnych świąt, o których wielu z nas może nie wiedzieć bądź zwyczajnie nie pamiętać. Jednym z nich jest Europejski Dzień Języków, obchodzony 26 września. Święto to powstało z inicjatywy Rady Europy – [...]

Więcej

Tłumaczenia naukowe artykułów i publikacji naukowych

31.12.2019

Tłumaczenia naukowe z całą pewnością stanowią jedno z największym wyzwań w praktyce przekładu. Dotyczą wąskich, wysoce wyspecjalizowanych dziedzin, często powszechnie nieznanych bądź uznawanych wręcz za niedotyczące [...]

Więcej

3 najgorzej przetłumaczone tytuły filmow

16.06.2015

"Wirujący seks" czy "Szklana pułapka" to doskonałe przykłady polskich tłumaczeń tytułów filmów, które nijak mają się do zagranicznych. Skąd bierze się taka rozbieżność między oryginałem, a polskim przekładem? Czyżby do [...]

Więcej