Szybka wycena

Odpowiemy w ciągu godziny

Język klasyczny vs język mówiony – sprawdź różnice i dowiedz się, dlaczego są ważne

Język to żywe, wciąż zmieniające się narzędzie, którego podstawową funkcją jest możliwość komunikowania się. Trudno stwierdzić również, że istnieje jeden język, obowiązujący w każdej formie komunikacji. Przeciwnie, język, niezależnie od kraju, dzieli się ze względu na sposób jego użycia, systemy znaków dźwiękowych i graficznych czy rozmaite style językowe. Podstawowy podział to oczywiście język klasyczny i język mówiony. Czym charakteryzują się obie formy, jakie są między nimi różnice oraz czy ich znajomość ma duże znaczenie w przypadku tłumaczeń? Oto najważniejsze informacje dotyczące języka klasycznego i języka mówionego!

Co to jest język klasyczny?

Język klasyczny to zwykle język pisany. Jednak nie zawsze tekst musi być napisany w języku klasycznym. Jeden z najbardziej z charakterystycznych stylów języka klasycznego to oczywiście język formalny. To jednak wciąż nie wyczerpuje definicji tego rodzaju języka. Czym więc jest język klasyczny? Najprościej ujmując, klasyczny język polski charakteryzuje poprawna polszczyzna, zgodność z zatwierdzonymi zasadami pisowni, nienaganna gramatyka, ortografia, szyk zdań i interpunkcja. W języku klasycznym nie występują wyrażenia potoczne, zapożyczenia językowe czy slang. Przykładami użycia języka klasycznego są teksty dokumentów, podręczników, większość tekstów naukowych, encyklopedii czy niektórych książek.

Jaki to język mówiony?

Język mówiony to bardzo często sposób komunikacji charakterystyczny dla stylu potocznego. Najbardziej powszechną formą języka mówionego jest dialog. Trudno jednak uznać, że język mówiony jest wyłącznie prosty czy niepoprawny i polega na wymianie zdań. Przeciwnie, nawet monologi, chociażby przemowy polityczne, w których dąży się do jak największej poprawności, to oczywiście język mówiony. Mowę cechuje emocjonalne zabarwienie, możliwość stosowania wyrażeń potocznych czy nawet słowotwórstwo. Język mówiony to bardzo elastyczny sposób porozumiewania się. Co jednak ważne, nie dotyczy wyłącznie systemu znaków dźwiękowych, czyli mowy.

Język mówiony występuje także w tekstach. Najprostszym przykładem są teksty fikcji literackiej. Powieści, kryminały czy literatura dziecięca czerpią z języka mówionego jak najwięcej, aby doskonale oddać przemyślenia autora. Odwołują się też z jego pomocą do znanych odbiorcy kontekstów społecznych i kulturowych. Najprościej więc można stwierdzić, że język mówiony to taki, który wszyscy doskonale znamy, na co dzień rozumiemy i stosujemy go niemal nieustannie. Język mówiony bardzo często też stosowany jest w poradnikach i innych tekstach o luźnym charakterze. Wbrew pozorom, jest charakterystyczny także dla języka mediów, w tym oczywiście internetu. Jego elastyczność, możliwość wyrażania emocji czy pobudzanie wyobraźni – to wszystko sprawia, że znajduje on również zastosowanie w tłumaczeniach pisanych.

Którego rodzaju języka używa się podczas tłumaczeń?

Oczywiście rodzaj języka użytego w tłumaczeniu zależy od specyfiki konkretnego materiału i pożądanego efektu końcowego. Język klasyczny w tłumaczeniach to domena wszelkiego rodzaju dokumentów, przekładów tekstów naukowych i innych formalnych tekstów. Język mówiony z kolei niemal zawsze występuje w przekładach literatury pięknej, książkach poradnikowych, tekstach internetowych czy tłumaczeniach tekstów dziennikarskich. Oczywiście również wszelkie mowy w języku obcym przekłada się na polski język mówiony, nie zaś klasyczny. Co jednak ważne, niektóre tłumaczenia wymagają doskonałej znajomości obu rodzajów języka i to niezależnie od konkretnego języka obcego, z jakiego wykonywane jest tłumaczenie. Tylko w ten sposób, doskonale można zachować kontekst i oryginalny charakter przekładu.